نهاد ناظر بر موسسات حسابرسی در اروپا و کشور اتریش

نهاد ناظر بر موسسات حسابرسی در اروپا و  کشور اتریش

مقدمه

از تاریخ ۱۷ ژوئن سال ۲۰۱۶ و پس از اجرای قانون اصلاح حسابرسی ۱(Audit Reform) تغییرات زیادی در نهاد ناظر بر اشخاص و موسسات حسابرسی موجود در ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا بوجود آمد. در همین رابطه نهاد ناظر بر اشخاص و موسسات حسابرسی در اروپا ۲(EGAOB) در نوامبر ۲۰۱۶آخرین جلسه خود را برگزار و در ژولای ۲۰۱۶ به ۳(CEAOB) تغییر یافت که بشرح زیر در خصوص نهاد مذکور مطالبی چند ارائه خواهد شد.

 • کمیته نظارت بر نهادهای ناظر بر حسابرسی در اروپا ۳(CEAOB)

CEAOB کمیته ایست که برای همکاری و تقویت و هماهنگی بین نهادهای ناظر بر حسابرسی در سطح کشورهای عضو اتحادیه اروپا تشکیل شده است.

پس از تأسیس نهاد مذکور یکی از اهداف اصلی قانون “اصلاح حسابرسی” تحقق یافت.

 • ترکیب اعضای کمیته (CEAOB)

این کمیته متشکل از نمایندگان سطوح بالای نهادهای ناظر بر حسابرسی  کشورهای عضو اتحادیه اروپا می­باشد. همچنین سازمان بورس اوراق بهادار بازارهای اروپا ۴(ESMA) نیز بصورت عضو بدون شرایط حق رأی و اداره بانکی اروپا ۵(EBA) و سازمان بیمه و بازنشستگی حرفه­ای اروپا ۶(EIOPA) نیز در این کمیته به عنوان ناظر حضوردارند.

هم اکنون اعضای این نهاد به تعداد کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ۲۸ عضو می­باشد و رئیس این کمیته، رئیس نهاد ناظر بر حسابرسی کشور آلمان است.

 

 

 • زیر گروههای کمیته (CEAOB)

۱-۳-   زیر گروه رعایت بند (c) قانون “اصلاح حسابرسی”

۲-۳-  زیر گروه استانداردهای بین­المللی حسابرسی

۳-۳-  زیر گروه بازرسی

۴-۳-  زیر گروه نظارت بر بازار

۵-۳-  زیر گروه حسن انجام مقررات جدید حسابرسی

 

 • اهداف کمیته (CEAOB)

اهداف استراتژیک کمیته، بهبود کیفیت حسابرسی و اتکاء به گزارشات حسابرسی از طریق اعمال فعالیتهای زیر است:

۱-۴-   ایجاد همکاری و انسجام بین نهادهای ناظر حسابرسی

یکی از اهداف کمیته مذکور تسهیل در جهت تبادل اطلاعات، ارتباطات و همکاری بین نهادهای ناظر و موسسات حسابرسی و شبکه­های ارتباطی بین آنها می­باشد.

۲-۴-   کمک به تهیه و دستورالعمل­ها و آئین ­نامه­ ها و ارائه مشاوره به کمیسیون اروپا ۷(EC) و نهادهای ناظر

            در راستای اجرای آئین­نامه­ها و دستورالعملهای حسابرسی جدید (قانون اصلاح حسابرسی) این کمیته به کمیسیون اروپا و نهادهای ناظر در کشورهای اروپائی برای رسیدن به یک رویکرد مشترک، رهنمودهایی در خصوص کاربرد عملی دستورالعمل­ها و مقررات حسابرسی، به ویژه در ارتباط با استقلال حسابرس ارائه می­دهد. همچنین توسط زیر گروه استانداردهای بین­المللی حسابرسی موارد فنی استانداردهای بین­المللی حسابرسی و وجوه اشتراک و افتراق آن را با استانداردهای حسابرسی اروپا به CEAOB گزارش، و از طریق این کمیته به نهادهای ناظر انتقال می­یابد.

۳-۴-  برقراری ارتباط بین تدوین ­کنندگان استانداردهای حسابرسی با نهادهای ناظر، موسسات و سرمایه ­گذاران

            این کمیته از طریق زیرگروه استانداردهای بین­المللی حسابرسی، بصورت منظم و مداوم با هیأت استانداردهای بین­المللی حسابرسی ۸(IAASB) و هیئت استانداردهای بین­المللی اخلاق حرفه­ای حسابداران ۹(IESBA) در ارتباط بوده و در ارتباط با نتایج حاصل از اجرای استانداردهای مرتبط با حسابرسی با آنها در گفتگو می­باشد. بسیاری از اعضای کمیته CEAOB عضو نهاد ۱۰(IFIAR) نیز بوده و بصورت مداوم با آن در ارتباط می­باشند.

۴-۴-  نظارت بر بازار، کیفیت گزارشات حسابرسی و عملکرد کمیته­های حسابرسی

  کمیته CEAOB بر بازار حرفه حسابرسی نظارت دارد و بموجب ماده ۲۷ آئین ­نامه قانون “اصلاح حسابرسی” این کمیته بر کیفیت، اجراء و ارائه خدمات حسابرسی بر شرکتهای عمومی و ایجاد فضای رقابتی سالم در این بازار تمرکز دارد. زیر گروه “نظارت بر بازار” از طریق بررسی شاخص­های کلیدی مسئولیت این کار را بعهده دارد.

 • فعالیت­های عمده کمیته (CEAOB)
 • تسهیل در تبادل اطلاعات از طریق اتخاذ روشهای نوین در بین نهادهای ناظر بر حسابرسی در اروپا
 • ارائه مشاوره تخصصی به کمیسیون اروپا ۲(EC) در مورد بکارگیری درست قانون اصلاح حسابرسی
 • کمک به تعادل و کفایت ارزیابی­های انجام شده
 • کمک به بکارگیری درست استانداردهای بین­المللی حسابرسی ۱۱(ISAs)
 • بهبود مکانیسم­های همکاری برای نظارت بر حسابرسی شرکتهای عمومی ۱۲(PIEs)
 • در جهت روشن شدن بیشتر موضوع ذیلاً به توضیحاتی در خصوص نهاد ناظر بر حسابرسی، در کشور اتریش می­پردازیم:
 • نهاد ناظر بر حسابرسی در کشور اتریش ۱۳(AOBA)

این نهاد یک سازمان تازه تأسیس بوده که زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی می­باشد و خود شامل دو نهاد حرفه­ایی است.

 • اتاق مشاوران مالیاتی و حسابرسی ۱۴(CTAA)
 • جامعه حسابداران رسمی اتریش ۱۵(IACPA)
 • اعضای نهاد ناظر

هیئت حاکم بر AOBA، متشکل از هیئت مدیره و هیئت نظارت می­باشد.

۱-۷-   هیئت مدیره

هیئت مدیره از دو عضو تشکیل شده است که توسط دولت فدرال اتریش برای مدت ۵ سال تعیین می­شود. هر دو عضو هیئت مدیره مستقل از حرفه حسابرسی هستند. این دو نفر در طول ۳ سال گذشته نباید در حرفه حسابرسی فعالیتی داشته باشند، اما باید دانش حرفه­ای را در یک زمینه مرتبط با حرفه مانند حسابرسی، حسابداری یا قانون داشته باشند. از این دو نفر، حداقل یکی از آنها باید حسابدار رسمی باشد.

۲-۷-   هیئت نظارت 

هیئت نظارت متشکل از هفت عضو می­باشد و برای مدت ۵ سال تعیین می­شوند. رئیس هیئت نظارت و دو عضو دیگر توسط وزیر امور اقتصاد و دارایی،  سه عضو توسط رئیس دولت(نخست وزیر) و یک عضو دیگر توسط وزیر علوم تحقیقات منصوب می­شوند.

 • کمیته کنترل کیفیت ۱۶(QCC)

کمیته کنترل کیفیت، نهاد مشاوره­ای AOBA می­باشد. این کمیته متشکل از هفت عضو اصلی و هفت عضو علی­البدل می­باشد که اتاق مشاوران و حسابرسان مالیاتی (CTAA) چهار عضو که حداقل ۳ نفر از آنها باید حسابدار رسمی ­باشند را معرفی و فدراسیون انجمن­های تعاونی و انجمن حسابرسی بانکهای پس­انداز اتریش نیز با همکاری یکدیگر سه عضو دیگر را معرفی می­کنند که حداقل دو نفر از آنها باید حسابدار رسمی باشند.

این افراد توسط هیئت نظارت برای یک دوره چهار ساله منصوب می­شوند.

این کمیته، موسسات حسابرسی دارای کیفیت بالا را به AOBA معرفی و همچنین موسساتی که دارای کیفیت پایین هستند را جهت ابطال مجوز آنها به AOBA ارجاع می­دهد.

 • منابع مالی (بودجه) AOBA

حسابرسان قانونی (Statutory Auditoris) و موسسات حسابرسی رسمی براساس میزان حق­الزحمه حسابرسی­های انجام شده بر شرکتهای عمومی (PIE) طی مدت یکسال و همچنین انجمن­های حرفه­ای حسابرسی و دولت اتریش وظیفه پوشش بودجه مصوب AOBA را بعهده دارند.

 • شفافیت

AOBA کلیه اطلاعات زیر را در سایت خود منتشر می­کند:

 • گزارش فعالیت سالیانه
 • گزارش بودجه و صورتهای مالی حسابرسی شده
 • توضیحاتی در خصوص قوانین مورد عمل در کشور اتریش و اروپا
 • اطلاعات عمومی در خصوص بازارهای داخلی
 • حوزه فعالیتهای نهاد ناظر

مسئولیتهای AOBA شامل موارد زیر می­گردد:

 • تأیید عضویت حسابرسان قانونی و موسسات حسابرسی
 • تصویب دستورالعملهای حرفه­ای، استانداردهای کنترل کیفیت و استانداردهای حسابرسی
 • کنترل ادامه تحصیل حسابرسان قانونی و آموزش آنها
 • بررسی و کنترل کیفیت حسابرسان قانونی و موسسات حسابرسی بر شرکتهای غیر عمومی
 • بازرسی­ و بررسی رسیدگی­های انجام شده توسط موسسات حسابرسی و حسابرسی قانونی بر شرکتهای عمومی
 • اعمال مجازات بر موسسات حسابرسی و حسابرسان قانونی، در صورت نقض قوانین یا عدم رعایت تعهدات حرفه­ای مرتبط با حسابرسی
 • نظارت بر کیفیت بازار و رقابت سالم در بازار حسابرسی بر شرکتهای عمومی
 • فعالیتهای واگذار شده به یک نهاد حرفه­ای:

نهاد ناظر اتریش می­تواند قسمتی از مسئولیتهایش را به جامعه حسابداران رسمی اتریش و یا به اتاق مشاوران مالیاتی و حسابرسان (CTAA) واگذار نماید.

CTAA نماینده کلیه اعضای مشاوران مالیاتی و حسابرسان در اتریش است. این نهاد صلاحیت رسمی برای کلیه مراحل اداری و امتحانات حرفه­ای را دارا می­باشد. CTAA مسئولیتهایی نیز به عنوان دستگاه نظارتی و انضباطی دارد. علاوه بر این، CTAA نظرات حرفه­ای، استانداردهای حرفه­ای و دستورالعملهای مربوط به حرفه را صادر می­کند. که مسئولیتهای محول شده به آن شامل موارد زیر می­باشد:

۱-۱۲-  تأیید و ثبت عضویت حسابرسان قانونی و موسسات حسابرسی

کلیه حسابرسان قانونی باید مطابق اساسنامه عملکرد حرفه­ای حسابداران عمومی با تأیید CTAA، به عنوان حسابدار رسمی مجاز شناخته شوند. علاوه بر این، حسابرسان قانونی و موسسات حسابرسی نیز، باید دارای مجوز از AOBA باشند.

۲-۱۲- تدوین استانداردهای مرتبط با حرفه

نهاد وضع کننده استانداردهای حرفه­ای CTAA می­­باشد. البته استانداردهای مذکور پس از تدوین نیازمند تصویب AOBA نیز می­باشد.

 

۳-۱۲- ادامه تحصیلات و آموزش­های حرفه­ای کلیه حسابرسان قانونی باید از موارد زیر پیروی کنند:

 • گذراندن دوره­های آموزشی مطابق با اساسنامه عملکرد حرفه­ای حسابداران عمومی و با نظارت CTAA
 • گذراندن دوره­های آموزشی مطابق دستورالعمل AOBA و با نظارت آن

۴-۱۲- کنترل کیفیت

هیچ یک از مسئولیتهای مربوط به کنترل کیفیت به نهادهای حرفه­ای مذکور واگذار نشده و این عمل صرفاً توسط کمیته کنترل کیفیت AOBA انجام می­گیرد.

 • گواهینامه کیفیت:

پس از انجام بررسی­های لازم توسط کمیته کنترل کیفیت، گواهینامه کیفیت توسط AOBA و براساس ارزیابی مستقل این نهاد صادر، و در لیستی تحت نام حسابرسان قانونی رسمی و موسسات حسابرسی به اطلاع عموم می­رسد.

۲-۴-۱۲- سیستم کنترل کیفیت

کلیه حسابرسان قانونی و موسسات حسابرسی مشمول مقررات و دستورالعمل­های کنترل کیفیت، که توسط CTAA تنظیم و تحت نظارت AOBA می­باشد، هستند.  

۵-۱۲- سیستم تحقیقاتی و انضباطی اداری

کلیه حسابرسان قانونی مشمول سیستم تحقیقاتی، انضباطی اداری هستند که توسط CTAA تنظیم و تحت نظارت AOBA می­باشد.

 

 • بطور خلاصه می­توان گفت که نهاد ناظر در اروپا CEAOB است. این نهاد هماهنگی­های لازم را با نهادهای ناظر در کشورهای عضو اتحادیه اروپا بعهده دارد. در همین راستا برای روشن­تر شدن موضوع به ساختار و جایگاه نهاد ناظر درکشور اتریش پرداختیم که نام نهاد مذکور AOBA (به زبان آلمانی APAB) بوده که کنترل کیفیت موسسات حسابرسی را بعهده دارد و بیان داشتیم که این نهاد عمده وظایف و فعالیتهای خود را به اتاق مشاوران مالیاتی و حسابرسان کشور اتریش واگذار نموده که شرح آن گذشت. امیدوارم در آینده­ای نزدیک در خصوص نهادهای ناظر در سایر کشورهای اروپایی و جایگاه و ساختار آنها بپردازیم.

پانوشت:

 

 

منابع :

www.eaigweb.org

www.ec.europa.eu

Organization of the public oversight of the audit Profession 2018 survey

 

 

H R Kayhani

دیدگاه ها

دیدگاهی وجود ندارد.

ثبت دیدگاه

بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *