دسته: مقالات

25

سپتامبر2021

Doing Business in Iran 2021

Contents 1 – Introduction  2 – Business environment 3 – Foreign Investment 4 – Setting up a Business  5 – Labour  6 – Taxation  ... ادامه مطلب...

08

سپتامبر2021
  مبناء و نحوه محاسبه ، و وجوه اشتراک و افتراق آن با رویه های متداول در حسابداری   مقدمه بخاطر دارم زمانیکه درصدد نگارش این نوشتار بر آمده بودم ، در ابتدا صرفا نظر بر ذکر مبناء و نحوه محاسبه خمس مال ، و موارداشتراک ... ادامه مطلب...

03

اکتبر2020

30

مه2020
نهاد ناظر بر موسسات حسابرسی در اروپا و  کشور اتریش مقدمه از تاریخ 17 ژوئن سال 2016 و پس از اجرای قانون "اصلاح حسابرسی" 1(Audit Reform) تغییرات زیادی در نهاد ناظر بر اشخاص و موسسات حسابرسی موجود در 28 کشور عضو اتحادیه اروپا بوجود آمد. در همین رابطه نهاد ناظر بر اشخاص ... ادامه مطلب...

30

ژوئن2019
  پیشگفتار : امروزه در بسیاری از کشورهای جهان، پس از زمینه­سازی و استقرار محیط کنترلی مناسب در ساختار فعالیتهای اقتصادی، موضوع نظارت بر عملکرد موسسات حسابرسی و گزارشات آنها از طریق تشکیل نهادهای نظارتی نیز از جایگاه ویژه­ای برخوردار است. این نهادهای نظارتی توسط "مجمع بین­المللی ناظران بر حسابرسان مستقل" ... ادامه مطلب...

16

ژوئن2019

29

مه2019

29

مه2019

07

مارس2018
Auditor

28

اکتبر2017
  پیشگفتار : ضرورت وجود حسابرس و انجام حسابرسی در شرکتها، اول بار در قانون تجارت مصوب سال 1311 و سپس در اصلاحیه قانون تجارت سال 1347 ایران مطرح شد مطابق اصلاحیه اخیر قانون تجارت که کماکان در حوزه فعالیتهای اقتصادی کشور جاری است، مقرر شد که شرکتهای سهامی عام صورت ... ادامه مطلب...