برچسب: حمیدرضا کیهانی

03

اکتبر2020

30

مه2020
نهاد ناظر بر موسسات حسابرسی در اروپا و  کشور اتریش مقدمه از تاریخ 17 ژوئن سال 2016 و پس از اجرای قانون "اصلاح حسابرسی" 1(Audit Reform) تغییرات زیادی در نهاد ناظر بر اشخاص و موسسات حسابرسی موجود در 28 کشور عضو اتحادیه اروپا بوجود آمد. در همین رابطه نهاد ناظر بر اشخاص ... ادامه مطلب...

12

اکتبر2019
مقاله نهادهای نظارتی در ایالت متحده آمریکا در نشریه شماره 102 "حسابرس" منتشر شد

10

اکتبر2019
مقاله نگاهی گذرا به نهاد های ناظر بر حرفه حسابرسی در ایران و جهان در نشریه شماره 101 "حسابرس" منتشر شد

30

ژوئن2019
  پیشگفتار : امروزه در بسیاری از کشورهای جهان، پس از زمینه­سازی و استقرار محیط کنترلی مناسب در ساختار فعالیتهای اقتصادی، موضوع نظارت بر عملکرد موسسات حسابرسی و گزارشات آنها از طریق تشکیل نهادهای نظارتی نیز از جایگاه ویژه­ای برخوردار است. این نهادهای نظارتی توسط "مجمع بین­المللی ناظران بر حسابرسان مستقل" ... ادامه مطلب...