برچسب: موسسات حسابرسی

30

ژانویه2022
گردهمایی تخصصی مجازی با موضوع حسابرسی به روش IT ، آشنایی با فضای ابری Cloud و آشنایی با بلاک چین Blockchain و کاربرد های تکنولوژی های فوق در حسابرسی در تاریخ 1400/11/08 در گروه تلگرامی "اعتدال" برنامه ریزی و اجرا گردید، که خلاصه ای از صحبت های انجام شده به ... ادامه مطلب...

03

اکتبر2020
  مقدمه: از دیرباز تحصیل یا ادغام[i] یک یا چند موسسه در یک موسسه حسابرسی که منبعد در این مقاله به آن موسسه "موجود" گفته می­شود و یا ترکیب دو یا چند موسسه حسابرسی در یک موسسه جدید که منبعدآن را موسسه "جدید" نام میبریم ، همواره خبرساز و ... ادامه مطلب...

30

مه2020
نهاد ناظر بر موسسات حسابرسی در اروپا و  کشور اتریش مقدمه از تاریخ 17 ژوئن سال 2016 و پس از اجرای قانون "اصلاح حسابرسی" 1(Audit Reform) تغییرات زیادی در نهاد ناظر بر اشخاص و موسسات حسابرسی موجود در 28 کشور عضو اتحادیه اروپا بوجود آمد. در همین رابطه نهاد ناظر بر اشخاص ... ادامه مطلب...

12

اکتبر2019
مقاله نهادهای نظارتی در ایالت متحده آمریکا در نشریه شماره 102 "حسابرس" منتشر شد

10

اکتبر2019
مقاله نگاهی گذرا به نهاد های ناظر بر حرفه حسابرسی در ایران و جهان در نشریه شماره 101 "حسابرس" منتشر شد