مقدمه :

ورود موسسات حسابرسی خارجی از طریق شراکت با شرکای ایرانی در دهه 1340 و با حضور موسسه حسابرسی کوپرزاندلیبراند آغاز گردید و تا اوایل انقلاب با حضور چند موسسه خارجی در ایران ادامه داشت . در ایران سکان هدایت حسابرسی از سال 1350 بدست شرکت سهامی حسابرسی که … ادامه مطلب…

 
به طور کلی ، دو عامل در موفقیت موسسات سهم به سزایی خواهد داشت :

1- ارتباط صادقانه و منطقی با مشتریان

2- ارائه کار خوب و حرفه ای به آنان .

هر موسسه ای بتواند در اجرای این دو اصل ، موفق باشد ، تداوم یافته است . بزرگترین … ادامه مطلب…

جلسه ملاقات آقای پیتر کیسر نماینده موسسه بین المللی GGI با مدیرعامل موسسه حسابرسی هادی حساب تهران در تاریخ 1395/06/13