برچسب: Hadi hesab tehran

۲۶

خرداد۱۳۹۸

DOING BUSINESS IN IRAN

خرداد ۲۶, ۱۳۹۸سید علیرضا طباطبایی

۰۲

اردیبهشت۱۳۹۷
جلسه امروز مورخ ۱۳۹۷/۲/۲ مدیریت موسسه با آقای "دایس" از کشور پرتقال در خصوص همکاری های دو جانبه
اردیبهشت ۲, ۱۳۹۷سید علیرضا طباطبایی

۱۶

آذر۱۳۹۵

LEA Global

جلسه هماهنگی با آقای جوردی روکا نماینده مؤسسه بین المللی LEA Global آمریکا در تاریخ 1395/08/20