دسته: اخبار

۰۲

اردیبهشت۱۳۹۷
جلسه امروز مورخ ۱۳۹۷/۲/۲ مدیریت موسسه با آقای "دایس" از کشور پرتقال در خصوص همکاری های دو جانبه
اردیبهشت ۲, ۱۳۹۷f.sarabi

۲۳

آبان۱۳۹۶
ملاقات با آقای لادیسلاو هرنان ، عضو هیئت مدیره موسسه حسابرسی بین المللی UHY انگلستان و مدیر عامل Hacker Young در 16 آبان ماه 1396
آبان ۲۳, ۱۳۹۶f.sarabi

۱۶

آذر۱۳۹۵
جلسه ملاقات آقای پیتر کیسر نماینده موسسه بین المللی GGI با مدیرعامل موسسه حسابرسی هادی حساب تهران در تاریخ 1395/06/13
آذر ۱۶, ۱۳۹۵f.sarabi

۱۶

آذر۱۳۹۵

LEA Global

جلسه هماهنگی با آقای جوردی روکا نماینده مؤسسه بین المللی LEA Global آمریکا در تاریخ 1395/08/20
آذر ۱۶, ۱۳۹۵f.sarabi