سید علیرضا طباطبایی

۱۲

مهر۱۳۹۹

۱۰

خرداد۱۳۹۹
خرداد ۱۰, ۱۳۹۹سید علیرضا طباطبایی

۰۴

آذر۱۳۹۸
    (هیيت نظارت برحسابداری شرکتهای سهامی عام)PCAOB دوموسسه حسابرسی وهشت نفرازحسابرسان رابه دلیل نقض قوانین ازجمله نقایص درکنترل کیفیت وگمراه کردن بازرسان نهادمذکورراتعلیق کرد. این نهاد نظارتی ازتشکیل پرونده انضباطی علیه موسسه حسابرسی Deloitte Koreaودوفردمرتبط باآن وهمچنین موسسه حسابرسی BDO Maxico وشش فردخاطی مرتبط باآن خبرداد.تعلیق ... ادامه مطلب...

۱۲

آبان۱۳۹۸
جلسه کنگره سالانه موسسه حسابرسی بین المللی UHY انگلستان از 23 لغایت 25 اکتبر 2019 در شهر پکن واقع در کشور چین و با حضور اکثریت اعضاء از کشورهای حوزه اروپا ، آمریکای شمالی و جنوبی ، آفریقا ، آسیا ، کانادا و استرالیا ... ادامه مطلب...

۲۰

مهر۱۳۹۸

۱۸

مهر۱۳۹۸

۰۹

تیر۱۳۹۸

۲۶

خرداد۱۳۹۸

DOING BUSINESS IN IRAN

۰    
خرداد ۲۶, ۱۳۹۸سید علیرضا طباطبایی

۰۸

خرداد۱۳۹۸

۰۸

خرداد۱۳۹۸